Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Ασφαλιστικές Εισφορές Αγροτών Έτους 2018

            Πέρυσι είχα αναρτήσει ένα άρθρο με τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών με το το νέο σύστημα υπολογισμού στον νέο ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ.

            Θυμίζω ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται κάθε χρόνο και υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος του προηγούμενου έτους.
            Για το 2018 το ποσοστό υπολογισμού είναι 23,2% (16% εισφορά σύνταξης, 6,95% εισφορά υγείας, 0,25% εισφορά αγροτικής εστίας).
            Με τροπολογία που ψηφίστηκε την άνοιξη θα προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα τα ποσά που καταβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ προκειμένου να υπολογιστούν οι νέες ασφαλιστικές εισφορές με αποτέλεμα να αυξάνεται το πο΄σο που θα καταβληθεί. Για το 2018 θα υπάρχει μία μείωση 15% στο ποσό υπολογισμού.
            Για να γίνει πιο κατανοητό σε όλους παραθέτω ένα παράδειγμα με εισόδημα 5000 ευρώ.
                2017    5000*21,25% = 1062,5(ετήσιο)
                2018    5000+1062,5 = 6062,5  μείον 15%  = 5153,12 * 23,25% = 1195,5 (ετήσιο)
            Η επιβάρυνση είναι σχετικά μικρή για το 2018 λόγω της έκπτωσης 15% που ισχύει μόνο για αυτό το χρόνο και όχι για τα επόμενα.
           Τέλος να σημειώσω ότι τα παραπάνω ποσά αφορούν περίπου τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται είτε υπάρχει το εισόδημα των 5000 ευρώ είτε όχι.
          


           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου