Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Ασφαλιστικό Αγροτών

                  Θα αποσταλούν τις επόμενες μέρες από τον ΟΓΑ στους ασφαλισμένους τα ειδοποιητήρια καταβολής ασφαλίστρων για το Α΄ εξάμηνο του 2016. Σε αυτό θα περιλαμβάνεται μία ακόμη αύξηση ασφαλίστρων περίπου 70 ευρώ και έτσι το ποσό που θα κληθούμε όλοι μας να καταβάλλουμε για την
3η ασφαλιστική κατηγορία (εκεί είναι ασφαλισμένοι οι περισσότεροι) θα είναι 678 ευρώ αντί των 607 του προηγουμένου εξαμήνου. Το ίδιο ποσό θα κληθούμε να καταβάλλουμε και για το Β΄ εξάμηνο του 2016.
              Αλλά όπως όλοι μας έχουμε ακούσει από το 2017 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς και των αγροτών και θα υπολογίζονται πλέον ποσοστιαία επί του καθαρού εισοδήματος του καθενός με ταυτόχρονη κατάργηση των 7 ασφαλιστικών κατηγοριών που ισχύουν μέχρι σήμερα.
                 Δίνεται μία περίοδος 6 ετών από το 2017 μέχρι το 2022 με σταδιακή αύξηση των εισφορών μόνο στον κλάδο σύνταξης. Αρχικά προβλεπόταν και σταδιακή αύξηση στην εισφορά υγείας αντίστοιχα αλλά με τροπολογία το 2016 εφαρμόζεται από 1/1/2017 εισφορά υγείας 6,95% επί του καθαρού εισοδήματος.
                  Επιπλέον των παραπάνω προβλέπεται και μία εισφορά υπέρ της αγροτικής εστίας η οποια θα είναι 0,25% επί του καθαρού εισοδήματος του καθενός.
                Παρακάτω φαίνονται οι εισφορές κλιμακούμενες ανά έτος
                               2017         14%  +6,95% εισφορά υγείας  +0,25% εισφορά αγροτικής εστίας
                               2018         16%  +6,95% εισφορά υγείας  +0,25% εισφορά αγροτικής εστίας
                               2019         18%  +6,95% εισφορά υγείας  +0,25% εισφορά αγροτικής εστίας
                               2020         19%  +6,95% εισφορά υγείας  +0,25% εισφορά αγροτικής εστίας
                               2021         19,5%  +6,95% εισφορά υγείας  +0,25% εισφορά αγροτικής εστίας
                               2022         20%  +6,95% εισφορά υγείας  +0,25% εισφορά αγροτικής ετίας
               Στην περίπτωση χαμηλού εισοδήματος ορίζεται ελάχιστη καταβολή η οποία υπολογίζεται κατά τα παραπάνω ποσοστά επί του 70% του βασικού μισθού του ανειδίκευτου εργάτη άνω των 25 ετών. Το ποσό αυτό σήμερα είναι 586*70%=410,2 ΕΥΡΩ. Έτσι το κατώτερο ποσό καταβολής συνολικά και στα 3 ταμεία (συνταξιοδοτικό-εισφορά υγείας-αγροτική εστία) διαμορφώνεται όπως παρακάτω:
                              2017          586*70%*21,2%=86,96*12 μήνες              1044  ετήσιο
                              2018          586*70%*23,2%=95,17*12 μήνες              1142  ετήσιο
                              2019          586*70%*25,2%=103,37*12 μήνες            1240  ετήσιο
                              2020          586*70%*26,2%=107,47*12 μήνες            1290  ετήσιο
                              2021          586*70%*26,7%=109,52*12 μήνες            1314  ετήσιο
                              2022          586*70%*27,2%=111,57*12 μήνες             1339  ετήσιο
                Τα παραπάνω ποσά όπως προανέφερα είναι η ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά και αντιστοιχεί σε καθαρό φορολογητέο εισόδημα 4923 ευρώ και θα καταβάλλονται από όσους έχουν μικρότερο από αυτό το ποσό φορολογητέο εισόδημα. Όσοι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα θα καταβάλλουν εισφορές επί του εισοδήματος με τα παραπάνω αναφερόμενα ποσοστά.
                   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου