Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Δήλωση διαχείμασης μελισσιών

              Με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το το 2016 προκειμένου οι μελισσοκόμοι να τύχουν
ενίσχυσης αντικατάστασης κυψελών αλλά και μετακινήσεων πρέπει καθε έτος να υποβάλλουν δήλωση αριθμού κυψελών που θα διαχειμάσουν αλλά και δήλωση μετακινήσεων.
             Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στα κατά τόπους μελισσοκομικά κέντρα ή και μελισσοκομικούς συλλόγους και για φέτος έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η 20-1 2018.
            Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται ανά κατηγορία ενίσχυσης είναι οι εξής:
            α. Ενίσχυση αντικατάστασης κυψελών (ενισχύεται το 10% του αριθμού των κυψελών)
                   Μελισσοκομικό βιβιάριο σε ισχύ
                   Ελάχιστο αριθμό κυψελών 20
                   Τιμολόγιο αγορας κυψελών (γονοφωλιά) (υποβάλλεται τον απρίλιο)
                   Αντίγραφο δήλωσης διαχείμασης
                   Βιβλιάριο τράπεζας
            β. Ενίσχυση μετακίνησης
                   Ελάχιστος αριθμός κυψελών 110
                   Ελάχιστο αγροτικό εισόδημα 5000 ευρώ
                   Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών
                   Ύπαρξη αγροτικού ή μελισσοκομικού αυτοκινήτου ή φορτωτική από μεταφορική εταιρία
                   Έκδοση δελτίου αποστολής μεταφοράς
                   Αντίγραφο δήλωσης διαχείμασης
                   Βιβλιάριο τράπεζας
            Οι ενδιαφερόμενοι σπεύσατε να προλάβετα έγκαιρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου