Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Ερασιτεχνική Βασιλοτροφία

                 Σήμερα θα αναφερθώ στην παραγωγή περιορισμένου αριθμού βασιλισσών με τη χρήση βασιλικού διαφράγματος. Ο τρόπος αυτός είναι εύκολος, δεν απαιτεί ειδικούς χειρισμούς και οι