Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Φορολογία Αγροτών και μη

                Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθώ στη φορολογία του αγροτικού εισοδήματος αγροτών και
μη, όπως αυτό προβλέπεται στον τελευταίο νόμο. Όλα αυτά που θα παρουσιάσω είναι αυτά που
ισχύουν μέχρι σήμερα και το λέω αυτό γιατί στο Ελληνικό κράτος μόνο σταθερότητα δεν υπάρχει (ήδη συζητείται η μείωση του αφορολόγητου).
                Όπως γνωρίζουμε το αγροτικό εισόδημα αποτελείται από την αξία των ΔΕΕ (Δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης), το ποσό που δίνεται για την εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το περβάλλον (το
λεγόμενο πρασίνισμα), τις συνδεδεμένες ενισχύσεις των προϊόντων (όσων ενισχύονται) και τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων. Στον μελισσοκομικό τομέα δεν υπάρχουν ενισχύσεις παρά μόνον έσοδα από πώληση προϊόντων.
                Από το σύνολο των ενισχύσεων δεν φορολογούνται μέχρι το ποσό των 12.000 ευρώ τα ποσά που δίνονται για το πρασίνισμα και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και τυχόν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Το συνολικό ποσό που αφορά τα παραπάνω και υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ προστίθεται στο ποσό των ΔΕΕ και στο ποσό της αξίας πώλησης των προϊόντων και αυτό το σύνολο αποτελεί τα έσοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης. 
                Από τα έσοδα αφαιρείται το σύνολο των εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί και το αποτέλεσμα αποτελεί το ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ του καθενός. 
                    Συνοπτικά όλα τα παραπάνω μπορούν να αποτυπωθούν κάπως έτσι:
ΔΕΕ+ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 12000 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ+ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ            ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  =  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
                 Το εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση φορολογείται αυτοτελώς και ας έχει και κάποια άλλα εισοδήματα ο φορολογούμενος από άλλες πηγές (μισθωτή εργασία, ελεύθερο επάγγελμα,σύνταξη κλπ). Υπάρχει όμως μία διαφοροποίηση ως προς την φορολόγηση για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όπως αυτοί ορίζονται από τη νομοθεσία (τουλάχιστον 50% του εισοδήματος από αγροτική εκμετάλλευση κλπ).
                Η διαφοροποίηση αυτή είναι ότι για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες εφαρμόζεται αφορολόγητο ποσό ίσο με το αντίστοιχο των μισθωτών δηλ. από 8645 έως 9500 ευρώ ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση του καθενός και φορολόγηση σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών. Προσοχή όμως γιατί αν κάποιος είναι μισθωτός ή συνταξιούχος αλλά με μεγαλύτερο εισόδημα αγροτικό άρα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν δικαιούται αφορολόγητο  και για τα δύο εισοδήματα αλλά συνολικά και για τα δύο.
                   Για να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητό αναφέρω το παράδειγμα:
               Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης με ένα παιδί και με αγροτικό εισόδημα 6000 ευρώ και εισόδημα από μισθωτή εργασία 5000 ευρώ δικαιούται αφορολόγητο 9000 ευρώ συνολικά το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά στα δύο εισοδήματα. Για το επιπλέον ποσό και στις δύο κατηγορίες εισοδημάτων εφαρμόζεται φόρος 22%.
             Θεωρείται αυτονόητο ότι εφόσον τα τεκμήρια υπερβαίνουν το φορολογητέο ποσό η φορολόγηση εφαρμόζεται επί του ποσού των τεκμηρίων. Η κλίμακα φορολογίας είναι η παρακάτω:

                 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ                 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ                     ΠΟΣΟ
                      20000                                                   22%                              4400
   επόμενες    10000                                                   29%                              2900
   επόμενες    10000                                                   37%                              3700
   επιπλέον ποσά                                                         45%

                 Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω ότι επί του καθαρού ποσού υπολογίζονται και οι εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) όπως σε αυτά έχω αναφερθεί σε σχετική ανάρτηση (http://fillonbees.blogspot.gr/2016/11/blog-post_11.html).

                   Συνοπτικά λοιπόν βγαίνει το συμπέρασμα ότι από το φορολογητέο ποσό πλέον των 5000 ευρώ το 1/4 περίπου το παίρνει ο ΕΦΚΑ και στο ποσό πλέον των 9000 περίπου το παίρνει η εφορία.
                   Το δίλημα που έρχεται στον καθένα μας είναι αν συμφέρει να παράγει κάποιος περισσότερα ή λιγότερα ή να προσπαθήσει να πουλήσει χωρίς τιμολόγια (αν είναι εφικτό λόγω προϊόντος).
                   
               
                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου