Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Διεγερτική Τροφοδοσία και χρήση Θυμόλης

        Είμαστε στην αρχή της Άνοιξης και στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα αρχίζουμε σιγά-σιγά την διέγερση της βασίλισσας με χρήση σιροπιού. Μαζί με το σιρόπι